מספר טלפון


5814350 - 02 תירוש יהודה וצביה
5814353 - 02 איברט יוסי ודבורה
5814354 - 02 הופשטיין ישראל ומאשה
5814355 - 02 בריישטיין יצחק
5814356 - 02 כהן אברהם
5814357 - 02 שעלאן חסן
5814358 - 02 אבו חדאר רנייה
5814359 - 02 אבו רמיילה מוחמד