מספר טלפון


5814360 - 02 אבו צפה הודה
5814361 - 02 גולאני אחמד נגר
5814362 - 02 אלקיים דניז
5814363 - 02 חסידה משה ואסתר
5814364 - 02 עליאן נאסר עבדאללה
5814365 - 02 שטיין יעקב
5814367 - 02 קליינרמן פולינה
5814368 - 02 גוזלן עליזה
5814369 - 02 עביד אמינה