מספר טלפון


5814401 - 02 שנק ודיע
5814402 - 02 פריש אהרן
5814403 - 02 יגר גדעון אדריכל ומתכנן ערים
5814404 - 02 פולק שמחה מנחם ושרה
5814405 - 02 סגל יצחק
5814406 - 02 ויינשטוק יעקב
5814407 - 02 דעז'לי פריד
5814408 - 02 כהן משה צבי