מספר טלפון


5814520 - 02 קאלותי סלמאן
5814521 - 02 הולנדר שלמה וחוה
5814521 - 02 פנט מרים
5814522 - 02 וויטנשטין גירלד
5814524 - 02 חוסאם שחאדה
5814525 - 02 שמואל הנביא
5814527 - 02 לויפר חיה יהודית
5814528 - 02 יוסף מחמוד
5814529 - 02 נדל חיים