מספר טלפון


5814620 - 02 אללו נדיה
5814623 - 02 רמות אשכול מועדון גיל הזהב
5814624 - 02 שמיר חנה
5814625 - 02 סהניה חמדאן
5814626 - 02 נרדי צביה
5814627 - 02 גיטאן סעד עבד אלעזים
5814628 - 02 שטרית הרב יוסף ואושרה
5814629 - 02 יגמור עתמאן