מספר טלפון


5814640 - 02 בקר יוסף חנוך ושרה
5814641 - 02 איצקוביץ נפתלי
5814643 - 02 גית חוסאם
5814644 - 02 דקל בהירה
5814645 - 02 קוביטשעק יוסף צבי
5814646 - 02 מיוחס נעמי ויעקב
5814647 - 02 גיזלה טורקל
5814648 - 02 אשד נחמיה ורבקה
5814649 - 02 ליבוביץ שמחה ושמואל