מספר טלפון


5814670 - 02 קליין יצחק ומלכה
5814671 - 02 בורנשטיין מלכה ושמואל
5814672 - 02 מוסטוב דוד ורוזה
5814673 - 02 יונה מאיר ויפה
5814675 - 02 גולאני עאמר
5814676 - 02 דפנא דליה
5814677 - 02 אברהים ערפת מוחמד
5814678 - 02 זבדה דורה ויעקב