מספר טלפון


5814740 - 02 ויספיש דוד
5814741 - 02 גני הניה מעון
5814743 - 02 איינגורן לביה ואברהם
5814745 - 02 לבנברג רבקה ומרדכי
5814746 - 02 אבו אסתר
5814747 - 02 חיטרר משה ואנטה
5814748 - 02 מנדלבאום חנוך ורחל
5814749 - 02 טל מרלן