מספר טלפון


5814770 - 02 חובב חנן
5814771 - 02 רוזנבוים בלה ואליהו
5814772 - 02 מאיר שרעבי
5814774 - 02 ברוין אהרן ואסתר
5814775 - 02 יוחנן וורדה צנגן
5814776 - 02 סלאימה ערפאת
5814778 - 02 סעידיאן חנוך
5814779 - 02 חלאק עותמן