מספר טלפון


5814860 - 02 זהורי רותי
5814861 - 02 שפר מיכאל
5814862 - 02 רפופורט אברהם
5814864 - 02 מייזליש צפורה ואלימלך
5814865 - 02 אבלסון יפה
5814866 - 02 אלרשק סעדי סאלם
5814867 - 02 לאה טירהויז
5814868 - 02 אליאסיאן אהרון
5814869 - 02 ג'אעוני אל) מחמוד חאג' אל דין)