מספר טלפון


5814870 - 02 כהן סקלי הלנה
5814871 - 02 אגם יעקב וז'קלין
5814872 - 02 גרינבלט מירי ויצחק
5814873 - 02 מושקוביץ משה
5814876 - 02 הפנגל ליאון ובטי
5814878 - 02 אלקימרי חיידר
5814879 - 02 יוכפז אליהו