מספר טלפון


5814901 - 02 רוטמן דינה
5814903 - 02 שרפשטיין אשר ומרים
5814904 - 02 אהרון מרדכי מרים כהן
5814905 - 02 טרזי תאופיק לביב
5814906 - 02 ביאזי ג'נון
5814907 - 02 ספריה לאומית לעוורים
5814908 - 02 אבוטבול אפרים