מספר טלפון


5814910 - 02 בבא הדסה ומאיר
5814911 - 02 ציוני יונה
5814912 - 02 ביינוול צבי ודפנה
5814913 - 02 קורנבליט חיים וחנה
5814914 - 02 בן גיגי רחמים ונינט
5814915 - 02 אבו חדיר הדא
5814916 - 02 אלעביידי נעמה
5814917 - 02 דעיס טאופיק
5814918 - 02 רמתיים צופים
5814919 - 02 אופמן משה יעקב ושרה