מספר טלפון


5818010 - 02 ביטון מוריס
5818011 - 02 תוכנה בע"מ קפלר
5818013 - 02 שפירא מרדכי
5818014 - 02 רוזנוולד אליהו
5818016 - 02 ברגמן ישראל אשר וגאלדה
5818017 - 02 לוין צבי ומיכל שרה
5818018 - 02 גולדמן יעקב ורבקה