מספר טלפון


5818060 - 02 צרחצי כרמלה
5818061 - 02 חמדאן אסמאעיל
5818062 - 02 עואד סאמי
5818063 - 02 אבו שחאדה גמאל
5818064 - 02 בן דניאל שולמית
5818065 - 02 פרזון שאול
5818066 - 02 ניסברד אהוד וחיה
5818067 - 02 דהן ידדיה
5818068 - 02 משמרתי דוד ויעל
5818069 - 02 אהרון אברהם והלנה