מספר טלפון


5818091 - 02 גבעת שפירא
5818092 - 02 דודיאן יעקב ובת שבע
5818093 - 02 ש לירז חברה לבניין בע"מ
5818096 - 02 בנאן עאסמה
5818097 - 02 מחלקת בשר
5818097 - 02 כלכלן מחלקת בשר
5818098 - 02 רוזנפלד אשר
5818099 - 02 לשכת מנכל