מספר טלפון


5818110 - 02 איברהים איסמעיל
5818111 - 02 גליק רפאל
5818112 - 02 אורי יהודה ואסתר
5818113 - 02 שחאדה מחמד
5818114 - 02 אגודת ביה"ס רנה קסין
5818115 - 02 מעונות קרית ברונפמן
5818116 - 02 קרידינגר שרגא
5818118 - 02 חיימוביץ יצחק
5818119 - 02 חנן יעקב עיסא