מספר טלפון


5818130 - 02 פאלי מרים
5818131 - 02 זהר פרופ' עזרה רופא
5818132 - 02 הופנונג ד"ר רחל ומנחם
5818134 - 02 אלחנן יצחק וטובה
5818135 - 02 טרופ איילת השחר
5818136 - 02 שמואלי יעקב ורחל
5818137 - 02 יצחקי רוחמה ושלמה
5818138 - 02 בן נון שלמה והילדה
5818139 - 02 ברנדמן נופר ויוסף