מספר טלפון


5818150 - 02 מעבדות ים סוף סוני
5818151 - 02 בלט ד"ר יוליה רופאת ילדים
5818152 - 02 אבו אל חסן שייך למסחר
5818153 - 02 שמלא דינה ויעקב
5818154 - 02 רודניצקה ד"ר חנה רופאה
5818155 - 02 חקוק דבורה ואברהם
5818156 - 02 גירון שמואל ושרה
5818157 - 02 עומר אלחני
5818159 - 02 אלעמורי עלא אלדין