מספר טלפון


5818190 - 02 פינסקי ישעיה
5818191 - 02 גיל שמעון ויעל
5818192 - 02 צילאג ויקי ויוסף
5818193 - 02 שפילמן ירמיהו
5818194 - 02 ברוכים ד"ר אברהם ויפה מרפאה
5818195 - 02 נקר שושנה ויהודה
5818196 - 02 אלרשק עבד אלהדי
5818197 - 02 רחל ובנימין גבאי
5818198 - 02 דרביש דרביש
5818199 - 02 שרון לנדאו