מספר טלפון


5818310 - 02 עודת אללה יוסף
5818311 - 02 שניידר דוד אמיל
5818312 - 02 שראבתי נארימאן
5818314 - 02 מוחמד אבתאסם
5818315 - 02 שטיין זהבה ושלמה
5818316 - 02 סור עזיז
5818317 - 02 דמרי פרץ ושולמית
5818318 - 02 משלחת החפירות בציפורי
5818319 - 02 תדמור חיה