מספר טלפון


5818430 - 02 זהבי שלמה ואביגיל
5818431 - 02 שפיצר צפורה
5818432 - 02 מישאל שאול וחנה
5818433 - 02 רודרמן אברהם ישעי
5818435 - 02 כהן מרים חוה
5818436 - 02 הדאיה הרב עזרא
5818438 - 02 פאלון מוניקה
5818439 - 02 באכיר מאזין