מספר טלפון


5818440 - 02 נועם משה ורות
5818441 - 02 יובל ישראל יעקב ואסתר
5818443 - 02 רוזנשטרוך יהודה
5818444 - 02 שור אריה ואסתר
5818445 - 02 הלברשטאם מרדכי דוב
5818446 - 02 פרויד אסתר
5818447 - 02 פקס) גוטליב) עקיבא
5818448 - 02 סלומון ברוך