מספר טלפון


5818460 - 02 ג'אבר יאסין
5818462 - 02 דולנצקי בלומה
5818463 - 02 חממי אברהם ואילנה
5818464 - 02 הילדסהיימר רחל ומאיר
5818465 - 02 גורינשטיין ד"ר שלה וארקדי
5818466 - 02 בביאן רמי עוד
5818467 - 02 מטלאוו חנה ודניאל
5818468 - 02 בלום נעמי ואלכסנדר
5818469 - 02 שישא משה נפתלי ונחמה