מספר טלפון


5818470 - 02 כח אדם
5818472 - 02 משק (פקס) הנהלת חשבונות
5818473 - 02 הנהלת חשבונות
5818474 - 02 קבט ראשי
5818474 - 02 שקים וגבייה
5818475 - 02 הנהלת חשבונות
5818476 - 02 יחידת המחשב
5818477 - 02 פדבה אלכסנדר
5818478 - 02 פונס דוד
5818479 - 02 אזר ישראל עו"ד ויהודית