מספר טלפון


5818530 - 02 ביר דוד ובתיה
5818532 - 02 אלדדי אליהו
5818533 - 02 קרישבסקי חיים
5818534 - 02 ילוז דינה
5818535 - 02 טסלר אפרים וחיה
5818537 - 02 קליין אברהם ובלהה
5818538 - 02 ישיבת תורת ויראה
5818539 - 02 להרפלד אהובה