מספר טלפון


5818540 - 02 ורטהיימר סימה
5818541 - 02 קרישבסקי ראובן ושרה
5818542 - 02 ביאע עטא
5818543 - 02 וובר לסלי
5818544 - 02 סיגל ליאור
5818545 - 02 אבו שרידם מחמוד
5818547 - 02 אבו חמוד זיאד
5818548 - 02 מוניר קליבו
5818549 - 02 גלעדי צבי