מספר טלפון


5818550 - 02 סימה ואליעזר גלאור
5818551 - 02 שבתי יוכבד
5818552 - 02 הורוביץ עדנה
5818553 - 02 הרדון ויליאם
5818554 - 02 סולובייציק שמואל
5818556 - 02 דארי מוחמד
5818557 - 02 אנגל שלמה ועלקא
5818558 - 02 ספי מוחמד
5818559 - 02 ארליך באשי