מספר טלפון


5818570 - 02 דהן שמחה
5818571 - 02 בלנק לאה וולף מורה לטבע וכימיה
5818572 - 02 המחלקה לשירותי קהל ומשפחה
5818573 - 02 סלה אריה ומרים
5818574 - 02 עליאן עטא
5818575 - 02 צרפתי משה וסולטנה הלבשה כללית
5818576 - 02 רפאלי פרידה ורפאל
5818577 - 02 המחלקה לשירותי קהל והמשפחה
5818578 - 02 ברבי יהודית
5818579 - 02 כהנמן מישאל