מספר טלפון


5818602 - 02 דרוויש עלי סברי
5818603 - 02 אלסטר ראובן
5818604 - 02 דדון שרה
5818605 - 02 רבינוביץ משה וחנה
5818606 - 02 שטרומפמן דיאנה ומייקל
5818608 - 02 סיני דוד ודלית