מספר טלפון


5818610 - 02 יונה שלתיאל) סוליקה)
5818611 - 02 אבו חדיר דרויש מנסור
5818612 - 02 אליאסי אסתר ויעקב
5818613 - 02 לוי מרים חיה
5818614 - 02 שעבאני עסאם
5818615 - 02 וילנאי אתי
5818616 - 02 חזן אברהם ורבקה
5818618 - 02 עוויס ניבין
5818619 - 02 אבנר שרה ויצחק