מספר טלפון


5818631 - 02 נשאשיבי נאצר אדין
5818632 - 02 שוויקי בדר
5818633 - 02 אברהם מורה נהיגה ואפרת שפירא
5818634 - 02 שורצמן יהודה
5818635 - 02 נהיר שי
5818636 - 02 סנדוקה זקי אמין
5818637 - 02 שורצמן יהודה
5818638 - 02 שמסיאן שמעון ושרה
5818639 - 02 שייביץ יוכבד וצבי