מספר טלפון


5818680 - 02 יורגראו שמואל ולוטי
5818681 - 02 סלר יעקב וצפורה
5818682 - 02 אדטו רעיה ושבתאי
5818683 - 02 ריוני אהרון
5818684 - 02 האס רחל
5818686 - 02 יוניסי נתן
5818687 - 02 קסטן יחיאל ורחל
5818689 - 02 צרניהובסקי צבי