מספר טלפון


5818701 - 02 שטוקהמר שמואל אבישי ופרידה
5818702 - 02 שצברג בהירה
5818704 - 02 גית בסאש יוניס
5818705 - 02 ברנדמרק מרדכי
5818706 - 02 וינטר רבקה ומיכה
5818707 - 02 פישל שרה
5818708 - 02 הלל ברוכין