מספר טלפון


5818720 - 02 אחמד אוודלה
5818721 - 02 אבן דר אברהם
5818722 - 02 תפילינסקי ברוך וחיה
5818723 - 02 גרא דוב
5818725 - 02 דלשד אסתר
5818726 - 02 חברת מטבעות ערבית
5818727 - 02 אייזנבאך יצחק
5818728 - 02 רבינוביץ אברהם עתונאי ורחל
5818729 - 02 ברגותי בשאר