מספר טלפון


5818740 - 02 אבו חדיר סאלח
5818741 - 02 אטרש חמיס שועבא
5818742 - 02 שיינר חנה ואלכסנדר
5818743 - 02 המר לאה
5818744 - 02 דיל מאיר וצפורה
5818745 - 02 ניסני מזל ויעקב
5818746 - 02 עזרי אהרון וחנה
5818747 - 02 רוטנברג רזי
5818748 - 02 עקשטיין יוסף
5818749 - 02 אלעסלי אסיה