מספר טלפון


5818760 - 02 סנדרוביץ אברהם יצחק ויהודית
5818761 - 02 דותן מרדכי ונועה
5818762 - 02 זנה יעקב
5818763 - 02 אליאוף יחיאל וחנה
5818765 - 02 לבין אשר ואסתר
5818766 - 02 פריטל נחום וחנה
5818767 - 02 טאהה אחמד
5818768 - 02 תקוע רות
5818769 - 02 בריל זאב וחנה