מספר טלפון


5818801 - 02 מוחמד חמיס אבו חלאף
5818802 - 02 בלויא שמואל ומלכה
5818803 - 02 צדוק אסתר
5818806 - 02 יונה ויוסף חכמוף
5818807 - 02 שטרן יאיר
5818808 - 02 (פקס) סניף רמת אשכול