מספר טלפון


5818820 - 02 רהיטי הלפרין
5818821 - 02 שמואלי דניאל ועזיזה
5818822 - 02 ד"ר ליאוניד סלבין
5818823 - 02 טוקר יוחנן וחיה
5818824 - 02 יחזקאלי מאיר
5818825 - 02 שטיין אהרון
5818826 - 02 צפורה הירש
5818827 - 02 עובדיה סימה ואברהם
5818828 - 02 דודסון אלישבע וסנדר
5818829 - 02 תותי שפרה ודוד