מספר טלפון


5818860 - 02 אור מנחם ורותי
5818861 - 02 עליאן עטה מוחמד
5818862 - 02 נסראדין פירס
5818863 - 02 אבו עטה מרי פראנס
5818864 - 02 שמיר אריה ורחל
5818865 - 02 פייגה וישראל פקטור
5818866 - 02 רותם שמואל כל בו תלפיות
5818867 - 02 סלאימה מוחמד כרים
5818868 - 02 יעקובוף משה ומלכה
5818869 - 02 עזריה יצחק וסופי