מספר טלפון


5818870 - 02 עניר שרותים כלכליים בע"מ
5818872 - 02 שמש שרה
5818873 - 02 הקר יוסף וחיה
5818875 - 02 צרפתי רחל
5818876 - 02 גינוגלי לוחמי הגטאות
5818876 - 02 תיכון מקיף דתי עש י גינוגלי לוחמי הגטאות
5818876 - 02 גינוגלי תיכון מקיף דתי עש י ג נגולי
5818876 - 02 תיכון מקיף דתי ע"ש י ג'נגולי
5818877 - 02 פלדמן מירה
5818878 - 02 קסל יוסי