מספר טלפון


5818910 - 02 רוזנטל נפתלי ורבקה
5818911 - 02 בן יוסף חדוה
5818912 - 02 פרוביין משה ונעמי
5818913 - 02 מלמד מרדכי אליעזר ואליס
5818914 - 02 וולגלרנטר שלום מנחם
5818915 - 02 טוב מרדכי לב
5818917 - 02 שטרן אברהם סדר צילום והפקה
5818919 - 02 סלוק גבריאל