מספר טלפון


5818930 - 02 עליאן מוניר
5818931 - 02 פלס יורם
5818932 - 02 אורנשטיין פנינה וחיים
5818933 - 02 לוין אהרן ראובן
5818934 - 02 טוטיאן שרה ואברהם
5818935 - 02 חמודה נביל ומאהר
5818937 - 02 מוסה שחאדה
5818938 - 02 כהן אורי
5818939 - 02 בליטי מזל ומנשה