מספר טלפון


5818970 - 02 מעלות בית יעקב בית ספר על יסודי לבנות
5818970 - 02 סמינר מעלות בית יעקב
5818971 - 02 אסף מרים ואברהם
5818973 - 02 אונגר בנימין זאב
5818977 - 02 יהודית בן ישראל
5818978 - 02 עליון טוביה ומינה
5818979 - 02 רוב אליעזר