מספר טלפון


5818980 - 02 אבו חלף חפזי עבד
5818981 - 02 לוריא אפרים
5818982 - 02 נתשה אמין
5818983 - 02 שילה אלי ויעל
5818987 - 02 (פקס) אלעד עמותה עמותת אלעד
5818987 - 02 (פקס) מורדות מוריה
5818988 - 02 קזידן מרדכי וחיה
5818989 - 02 אלעד עמותה עמותת אלעד
5818989 - 02 מורדות מוריה
5818989 - 02 נטירותא בע"מ