מספר טלפון


5818990 - 02 שטרן אברהם ומרים
5818991 - 02 סלאמה חוסאן
5818997 - 02 צוריאלי יצחק עו"ד