מספר טלפון


5819080 - 02 שיחה מחמד עומר
5819081 - 02 חביב שרית
5819082 - 02 לוי יום טוב
5819083 - 02 גרון בלומא חנה
5819084 - 02 חכם אריה
5819085 - 02 הלוי יוסף ושרה
5819086 - 02 חרל"פ יגאל ועדינה
5819087 - 02 טרנופולסקי רחל
5819088 - 02 שלמה ורנה גורמס