מספר טלפון


5819780 - 02 לקס שרה ואהרון
5819781 - 02 וורטהימר משה ושפרה
5819782 - 02 הררי רפול עזרא
5819783 - 02 מוחמד אלפאתר רפאעי
5819786 - 02 בירנצוויג ובת שבע
5819787 - 02 "במבינו נתליו הרביץ דברי תינוקות
5819788 - 02 דובדבני זאב יהודה