מספר טלפון


5821000 - 02 ישיבת בית יוסף נובהרידוק טלפון לתלמידים
5821001 - 02 ידגר רחל ומשה
5821002 - 02 חכם זאב גבריאל ואסתר
5821003 - 02 נטשה יעקב
5821004 - 02 פורת יצחק ומרים
5821005 - 02 שביט אודי
5821006 - 02 אבו חדיר גמאל
5821007 - 02 שוק פטום אחמד
5821008 - 02 רשקובסקי ארנולדו