מספר טלפון


5821020 - 02 גד פורת
5821021 - 02 יונה אברהם ומנורה
5821022 - 02 חבש חליל
5821023 - 02 כהן דוד ופיבי
5821025 - 02 ברכאת מרים
5821026 - 02 גראץ בנימין וצפירה
5821027 - 02 מוניץ ירחמיאל
5821028 - 02 אמיאל אפרים